PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2019-2020 04/09/2019 [HyperLink19]
2 Mẫu đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam 21/02/2019 [HyperLink19]
3 Lời tuyên thệ của đảng viên khi vào Đảng 21/02/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch kiểm tra định kỳ CKI, năm học 2018-2019 26/12/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-VC năm học 2018-2019 03/10/2018 [HyperLink19]
6 QĐ phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV trường TH Thái Học năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2018 - 2019 29/08/2018 [HyperLink19]
8 Thông tư 01/2011/BNV về thể thức văn bản 23/08/2018 [HyperLink19]
9 VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BNV NĂM 2014 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH 23/08/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức các Hội thi năm học 2017-2018 01/10/2017 [HyperLink19]
11 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT 29/08/2017 [HyperLink19]
12 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018 29/08/2017 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn xây dựng ma trận đề và bài kiểm tra theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn ra đề môn Toán theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn ra đề môn Lịch sử và Địa lý theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn ra đề môn Khoa học theo TT22 22/02/2017 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Anh theo TT22 22/02/2017 [HyperLink19]
19 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-VC năm học 2016-2017 19/09/2016 [HyperLink19]
20 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2016-2017 29/08/2016 [HyperLink19]
    
12