PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch kiểm tra định kỳ CKI, năm học 2018-2019 26/12/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-VC năm học 2018-2019 03/10/2018 [HyperLink19]
3 QĐ phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV trường TH Thái Học năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2018 - 2019 29/08/2018 [HyperLink19]
5 Thông tư 01/2011/BNV về thể thức văn bản 23/08/2018 [HyperLink19]
6 VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BNV NĂM 2014 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH 23/08/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức các Hội thi năm học 2017-2018 01/10/2017 [HyperLink19]
8 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT 29/08/2017 [HyperLink19]
9 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018 29/08/2017 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn xây dựng ma trận đề và bài kiểm tra theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn ra đề môn Toán theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn ra đề môn Lịch sử và Địa lý theo TT22 02/03/2017 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn ra đề môn Khoa học theo TT22 22/02/2017 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Anh theo TT22 22/02/2017 [HyperLink19]
16 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-VC năm học 2016-2017 19/09/2016 [HyperLink19]
17 Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2016-2017 29/08/2016 [HyperLink19]
18 Kết quả thi Violympic cấp toàn quốc 04/05/2016 [HyperLink19]
19 Thông tư 32/2011/TT-BGD về công tác bồi dưỡng thường xuyên 09/08/2015 [HyperLink19]
20 Dự thảo kế hoạch công tác tháng 12 của Hiệu trưởng 05/12/2014 [HyperLink19]
    
12