PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai19:10:07
2Khách vãng lai18:23:21
3Khách vãng lai17:56:18
4Khách vãng lai13:22:04
5Khách vãng lai12:49:42
6Khách vãng lai06:57:14
7Khách vãng lai06:57:09
8Khách vãng lai06:57:04
9Khách vãng lai06:57:01
10Khách vãng lai03:04:45
16 5 2022