PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:02:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai00:59:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai00:45:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai00:44:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
5Khách vãng lai00:33:14 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai00:21:22 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai00:21:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
8Khách vãng lai00:21:10 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai00:21:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai00:21:00 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
21 11 2018