PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:09:05
2Khách vãng lai22:53:00
3Khách vãng lai22:15:14
4Khách vãng lai22:11:11
5Khách vãng lai21:38:18
6Khách vãng lai19:37:22
7Khách vãng lai19:37:22
8Khách vãng lai19:37:22
9Khách vãng lai15:49:19
10Khách vãng lai15:49:13
11Khách vãng lai15:49:06
12Khách vãng lai15:31:44
13Khách vãng lai15:13:05
14Khách vãng lai13:29:22
15Khách vãng lai12:40:46
16Khách vãng lai12:40:16
17Khách vãng lai03:31:50
18Khách vãng lai02:34:35
19Khách vãng lai02:33:17
20Khách vãng lai02:26:00
21 9 2020