PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:51:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:32:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai10:18:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai10:05:02 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai10:04:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai10:04:46 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai10:04:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai10:04:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai09:40:33 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai09:06:31 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-03422
11Khách vãng lai08:53:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
12Khách vãng lai08:45:02 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
13Khách vãng lai08:36:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=370
14Khách vãng lai08:36:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Lê Thị Thu Hường08:28:53 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
16Lê Thị Thu Hường08:26:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
17Lê Thị Thu Hường08:26:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
18Khách vãng lai08:25:48 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
19Lê Thị Thu Hường08:23:55 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
20Lê Thị Thu Hường08:23:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
21Lê Thị Thu Hường08:20:31 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11872
22Lê Thị Thu Hường08:20:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
23Lê Thị Thu Hường08:20:09 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Lê Thị Thu Hường08:19:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
25Lê Thị Thu Hường08:19:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
26Lê Thị Thu Hường08:18:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
27Lê Thị Thu Hường08:18:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Lê Thị Thu Hường08:16:36 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
29Lê Thị Thu Hường08:16:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
30Lê Thị Thu Hường08:14:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
31Lê Thị Thu Hường08:14:14 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
32Lê Thị Thu Hường08:13:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11872
33Lê Thị Thu Hường08:13:11 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
34Lê Thị Thu Hường08:12:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
35Lê Thị Thu Hường08:12:25 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11872
36Lê Thị Thu Hường08:12:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11872
37Lê Thị Thu Hường08:11:20 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
38Lê Thị Thu Hường08:10:19 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
39Khách vãng lai08:09:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai08:09:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
41Khách vãng lai08:08:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
42Khách vãng lai08:08:28 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
43Khách vãng lai08:07:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
44Khách vãng lai08:07:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login.aspx
45Khách vãng lai08:06:51 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai07:31:14 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-03433
47Khách vãng lai07:20:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22585
48Khách vãng lai06:54:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai06:47:11 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=311
50Khách vãng lai05:59:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai05:53:51 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
52Khách vãng lai05:48:31 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
53Khách vãng lai05:42:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=333
54Khách vãng lai05:26:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
55Khách vãng lai04:43:14 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
56Khách vãng lai04:39:27 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai04:39:19 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai04:39:12 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai03:53:22 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
60Khách vãng lai03:27:47 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
61Khách vãng lai03:25:12 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
62Khách vãng lai03:08:02 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
63Khách vãng lai02:54:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
64Khách vãng lai02:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai02:23:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
66Khách vãng lai01:55:48 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
67Khách vãng lai01:44:58 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
68Khách vãng lai01:41:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=317
69Khách vãng lai01:31:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
70Khách vãng lai00:46:44 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
71Khách vãng lai00:32:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00846
72Khách vãng lai00:28:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
73Khách vãng lai00:20:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
74Khách vãng lai00:07:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
18 1 2019