PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:28:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Nhữ Đình Nam10:27:58 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/chuyen_di_den_c1.aspx
3Nhữ Đình Nam10:25:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
4Nhữ Đình Nam10:25:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
5Trịnh Thị Liên10:24:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
6Trịnh Thị Liên10:23:51 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
7Trịnh Thị Liên10:23:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
8Trịnh Thị Liên10:23:22 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
9Trịnh Thị Liên10:23:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
10Trịnh Thị Liên10:23:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Nhữ Đình Nam10:13:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
12Khách vãng lai10:12:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai10:10:31 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai10:03:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai10:03:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai10:02:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Nhữ Đình Nam09:55:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
18Khách vãng lai09:54:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai09:53:27 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Nhữ Đình Nam09:52:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
21Nhữ Đình Nam09:48:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
22Khách vãng lai09:47:00 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Trịnh Thị Liên09:46:10 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/che_do_cho_diem_k1.aspx
24Khách vãng lai09:45:59 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Nhữ Đình Nam09:43:00 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_ho_ten_ngay_sinh_ten_lop_khoi_c1.aspx
26Nhữ Đình Nam09:41:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
27Nhữ Đình Nam09:41:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
28Nhữ Đình Nam09:41:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
29Khách vãng lai09:32:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Nhữ Đình Nam09:30:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/chuyen_di_den_c1.aspx
31Nhữ Đình Nam09:29:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
32Khách vãng lai09:23:58 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
33Nhữ Đình Nam09:21:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/chuyen_di_den_c1.aspx
34Khách vãng lai09:21:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Nhữ Đình Nam09:21:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
36Vũ Đức Khôi08:41:46 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/ho_so.aspx
37Vũ Đức Khôi08:41:42 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
38Khách vãng lai08:41:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai08:41:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai08:26:33 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
41Khách vãng lai08:26:28 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11503
42Nhữ Đình Nam08:19:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
43Khách vãng lai08:19:19 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai08:18:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai08:18:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai08:17:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai08:09:47 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18512
48Phạm Thị Khuyên07:46:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
49Khách vãng lai07:45:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Phạm Thị Khuyên07:43:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Phạm Thị Khuyên07:42:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
52Khách vãng lai07:41:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
53Khách vãng lai07:41:50 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
54Khách vãng lai07:31:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
55Khách vãng lai07:31:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
56Khách vãng lai07:30:59 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
57Khách vãng lai07:30:51 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
58Khách vãng lai07:30:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai07:30:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai07:30:02 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai07:29:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Trịnh Thị Liên07:21:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/che_do_cho_diem_k1.aspx
63Khách vãng lai07:20:59 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai07:20:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
65Khách vãng lai07:20:42 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
66Khách vãng lai07:20:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
67Khách vãng lai07:20:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
68Khách vãng lai07:19:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai07:16:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
70Nhữ Đình Nam07:13:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Nhữ Đình Nam07:13:31 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
72Khách vãng lai07:13:10 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai07:05:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
74Khách vãng lai06:49:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
75Khách vãng lai06:49:27 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
76Khách vãng lai06:49:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
77Khách vãng lai06:48:55 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai06:36:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=346
79Khách vãng lai06:34:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
80Khách vãng lai06:21:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
81Khách vãng lai06:06:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18509
82Khách vãng lai05:39:39 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
83Khách vãng lai05:36:55 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
84Khách vãng lai05:36:22 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
85Khách vãng lai05:35:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
86Khách vãng lai05:34:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
87Khách vãng lai05:32:55 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
88Khách vãng lai05:22:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
89Khách vãng lai05:22:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
90Khách vãng lai05:21:20 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
91Khách vãng lai05:18:37 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
92Khách vãng lai05:17:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
93Khách vãng lai04:57:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai04:40:20 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
95Khách vãng lai04:40:10 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
96Khách vãng lai04:31:50 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
97Khách vãng lai04:29:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
98Khách vãng lai03:57:39 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai03:30:17 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
100Khách vãng lai02:51:04 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-03426
101Khách vãng lai02:41:40 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=366
102Khách vãng lai02:41:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=366
103Khách vãng lai02:23:04 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai02:03:55 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
105Khách vãng lai02:03:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
106Khách vãng lai01:42:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6797
107Khách vãng lai01:01:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-03427
19 9 2018