PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai09:44:28
2Khách vãng lai08:59:09
3Khách vãng lai08:36:40
4Khách vãng lai06:11:11
5Khách vãng lai06:11:08
6Khách vãng lai06:11:04
7Khách vãng lai06:10:13
8Khách vãng lai06:05:07
9Khách vãng lai04:05:52
10Khách vãng lai02:19:57
16 4 2021