PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00852 Thiết kế bài giảng TNXH 1Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00851 Thiết kế bài giảng TNXH 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00850 Thiết kế bài giảng TNXH 2Nguyễn TrạiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00849 Thiết kế bài giảng đạo đức 4Đinh Trang ThuSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00848 Thiết kế bài giảng đạo đức 4Đinh Trang ThuSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00847 Thiết kế bài giảng đạo đức 2Đinh Thị Trang ThuSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00846 Thiết kế bài giảng đạo đức 2Đinh Thị Trang ThuSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00845 Thiết kế bài giảng toán 4 tập 2Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00844 Thiết kế bài giảng toán 4 tập 11Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00843 Thiết kế bài giảng toán 3 tập 2Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00842 Thiết kế bài giảng toán 3 tập 1Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00841 Thiết kế bài giảng toán 3 tập 1Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00840 Thiết kế bài giảng toán 2 tập 2Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00839 Thiết kế bài giảng toán 2 tập 1Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00838 Thiết kế bài giảng toán 2 tập 1Nguyễn TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...