PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Khoa Học giáo dục 51 969000
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 53 801000
3 Dạy và học ngày nay 55 930400
4 Sách Hồ Chí Minh 59 1894300
5 Tạp chí giáo dục 83 1432400
6 Sách pháp luật 85 2312193
7 Thế giới trong ta 127 1893000
8 Sách đạo đức 141 1787300
9 Văn học và tuổi trẻ 163 1579000
10 Sách nghiệp vụ 850 14975800
11 Sách thiếu nhi 1509 15927300
12 Sách giáo khoa 2222 17668200
13 Sách tham khảo 3428 77923865
 
TỔNG
8826
140093758